Základní informace

Projekt byl realizován v termínu 1.4.2012 - 29.6.2012.

Následně probíhala udržitelnost projektu, a to po dobu 5 let. Udržitelnost byla ukončena dnem 29.6.2017.

Nicméně, i nadále plánujeme kurzy akreditované v rámci DVPP. Více informací naleznete na webových stránkách www.jintes.cz, na našem Facebooku či na kontaktech uvedených zde v záložce kontakty.


O projektu:

Projekt  Vzdělávání pedagogů v Jihočeském kraji, registrační číslo CZ.1.07/1.3.06/03.0017 je v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Cílem projektu je podpora a rozvoj dalšího vzdělávání pracovníků a vedoucích pracovníků škol a školských zařízení (včetně mateřských školek) za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR. Všechny kurzy nabízené v rámci projektu jsou zdarma.

Do kurzů se může přihlásit:

  • jednotlivec (pracovník škol/školských zařízení)
  • škola/školské zařízení (v tomto případě prosím uveďte předpokládaný počet osob, které se do vzdělávacích aktivit zapojí)

V rámci realizace projektu každý účastník může absolvovat více kurzů. Počet zapojených osob z jedné instituce není limitován.

Kurzy jsou realizovány ve všech okresech Jihočeského kraje.